This website uses to provide services, personalize ads, and analyzing visitor cookies. By using this site you agree.

Właściwa pielęgnacja trawnika

Przygotowanie gleby przed wysiewem

Przed wysiewem nasion traw, specjalną uwagę i dostatek czasu należy poświęcić odpowiedniemu przygotowaniu gleby. Dla optymalnego wzrostu, trawnik wymaga dobrej piaszczystej gleby lub specjalnego substratu do wysiewu trawy. Wysokość odpowiednio przygotowanej warstwy wegetacyjnej powinna wynosić od 10 do15 cm. Jeśli warunki glebowe nie zapewniają właściwej jakości podłoża, do rozluźnienia struktury zalecamy użyć piasek kwarcowy frakcji 0-2 mm i wymieszać go z istniejącym podłożem.Kolejne etapy przygotowania gleby przed wysiewem:

Przed założeniem trawnika należy dokładnie usunąć z podłoża zanieczyszczenia takie jak kłącza, rozłogi chwastów, pozostałości korzeni a zwłaszcza kamienie. Następnie, podłoże odpowiednio wypoziomować, zachowując tolerancję około 1-2 cm. W przypadku nawiezienia nowego substratu lub nowej ziemi, podłoże należy stopniowo wałować lub udeptać tak, aby pozostało trwale wyrównane. Po przygotowaniu odpowiedniej wysokości warstwy wegetacyjnej, podłoże obficie podlać w ilości 20 l / m². Sprawdzić, czy powierzchnia podłoża osiadła i pozostała wyrównana.Wysiew trawy:

Trawnik można wysiewać przez cały okres wegetacyjny. Każda pora roku jest w jakiś sposób specyficzna, a więc wysiew trawy należy temu podporządkować. Po wysiewie wskazane jest wałowanie lekkim wałem, aby nasiona traw zostały lekko wtłoczone do podłoża.

Wiosenny wysiew trawy:

Okres ten jak najbardziej nadaje się do wysiewu nasion trawy ze względu na wystarczającą o tej porze ilość opadów naturalnych, wspierających rozwój i wzrost trawnika. W okresie wiosennym należy się jednak liczyć z możliwością niewielkiego ryzyka wystąpienia krótkotrwałych wysokich temperatur. W takim przypadku, aby zapobiec wysuszeniu kiełkujących traw, należy pamiętać o dodatkowym nawadnianiu.

Letni wysiew trawy:

Okres letni jest bardziej ryzykowny konieczne jest więc, aby natychmiast po siewie nasion, przez cały okres kiełkowania i wzrostu trawy, zapewnić wystarczające oraz regularne nawadnianie.

Jesienny wysiew trawy:

Okres jesienny, ze względu na zwiększoną intensywność opadów naturalnych oraz stosunkowo wysokie temperatury, jest okresem najbardziej odpowiednim do założenia trawnika. Mniejsze ryzyko może stanowić sucha jesień, gdy nastałaby konieczność zapewnienia wystarczającej ilości wilgoci. Do wsparcia szybkiego wzrostu trawnika a w konsekwencji do dobrego przygotowania go na przezimowanie, po wysiewie należy aplikować nawóz o wyższej zawartości azotu i fosforu.


Nawadnianie trawnika

Główne zasady prawidłowego nawadniania:


Termin nawadniania - godziny poranne

Dawka - większe dawki wody w trzech aplikacjach tygodniowo

Tygodniowe zapotrzebowanie trawnika na wodę - w zależności od pory roku, od 20 do 30 litrów na m2 .Nawadnianie po wysiewie:

Dawkowanie wody po wysiewie nasion różni się od dawki klasycznego nawadniania w pełni rozwiniętych trawników. Po wysiewie trawnik należy nawadniać małą ilością wody lecz w krótszych odstępach czasowych, np. 5 x dziennie. Nawadnianie takie zapewni wystarczającą ilość wilgoci dla nasion i ich kiełkowania. W przypadku zastosowania jednorazowej większej dawki wody, powierzchni trawiastej grozi niebezpieczeństwo wypławienia nasion, a więc na etapie zakładania trawnika, aplikowanie większej dawki wody jest nieefektywne.Nawadnianie w pełni rozwiniętego trawnika w ciągu okresu wegetacyjnego:

W danym przypadku, stosujemy model nawadniania polegający na trzykrotnym podlewaniu powierzchni trawiastej większą ilością wody w ciągu tygodnia. W przypadku wysokich temperatur , zaleca się podlewanie mniejszą ilością wody w godzinach rannych również w dniach, gdy podlewanie nie było przewidywane.Nawożenie

Każdy trawnik, dla swojego wzrostu, potrzebuje składniki odżywcze wspierające jego piękny wygląd, zdolność regeneracji oraz sam wzrost w poszczególnych porach roku. Nawozy marki Garden Boom, kwalifikujące się do grupy nawozów o spowolnionym długookresowym działaniu, oferują kilka wariantów nawożenia, w zależności od wymagań klienta oraz potrzeb samotnego trawnika.

Aplikacja 1x w roku (Once a Year)

Chcesz zasilać trawnik tylko raz w roku na wiosnę? Wybierz nawóz Once a Year , który oferuje możliwość jednej aplikacji rocznie, zapewniając w ten sposób dopływ składników odżywczych przez cały sezon wegetacyjny. Zaletą tego nawozu jest fakt, że po jego zastosowaniu nie musisz martwić się o jego dodatkowe nawożenie, bowiem trawnik ma zapewniony dopływ składników odżywczych przez cały okres wegetacji.

Aplikaja 2x w roku (Once a Year + Autumn)

Kolejną możliwością jest kombinacja nawozu jednorocznego oraz nawozu przeznaczonego do aplikacji jesiennej . Takie rozwiązanie zapewnia dobre przezimowanie trawnika w okresie zimowym i jednocześnie wspiera szybszy start wiosennej fazy wzrostu.

Aplikacja 3x w roku (Spring + Summer + Autumn)

Optymalnym wariantem nawożenia trawnika jest aplikacja różnych rodzajów nawozów, w których zawartość składników odżywczych jest dostosowana do jego potrzeb w różnych porach roku. Nawóz aplikowany na wiosnę startuje intensywny wzrost na wiosnę, nawóz letni zapewnia dobrą odporność na działanie wysokich temperatur oraz innych czynników stresowych, na które trawnik w tym okresie czasu jest częściej narażony. Nawóz jesienny zapewni dobre przezimowanie trawnika a także szybszy start wiosennego wzrostu.

Więcej informacji na temat nawozów i substancji odżywczych uzyskasz w sekcji

Nawozy do trawników


Koszenie trawnika:

Co ma wpływ na estetyczny wygląd trawnika? Oprócz czynników opisanych wyżej, takich jak właściwy dobór mieszanek traw, prawidłowe zakładanie trawnika, jego nawożenie oraz nawadnianie, do najważniejszych środków pielęgnacji zalicza się regularne koszenie. Koszenie należy przeprowadzać kosiarką z właściwie naostrzoną częścią tnącą - nożami lub wrzecionami. Wysokość trawy można wybrać kierując się rodzajem wysianej mieszanki nasion oraz własnym zdaniem. Średnia wysokość koszenia trawnika powinna wynosić od 3 do 3,5 cm. Aby uniknąć uszkodzenia trawy, nie należy jej skracać więcej niż o 1/3, niezależnie od wysokości źdźbeł. Jeśli trawnik po koszeniu zaczyna żółknąć oznacza to, że przy koszeniu doszło do nadmiernego skrócenia wysokości koszonej trawy. Jeśli końce łodyg są wystrzępione lub przesuszone oznacza to, że noże kosiarki są tępe i należy je zaostrzyć. W obu typach kosiarek (wrzecionowych i rotacyjnych) jakość cięcia trawy uzależniona jest od ostrości części tnącej. Po każdym koszeniu należy zebrać pokos trawy.Wertykulacja trawnika:

Wertykulację trawnika należy przeprowadzać co najmniej 2 razy w ciągu roku – na wiosnę i jesienią. Dzięki takiemu zabiegowi, z nadziemnej warstwy trawnika pozbędziemy się obumarłych części traw i mchu. Ponadto, przy oczyszczaniu trawnika dojdzie do jego napowietrzenia , transferu substancji odżywczych do strefy korzeniowej oraz do rozprowadzenia wody. Głębokość wertykulacji powinna wynosić od 3 mm do 4 mm. Zabieg ten należy przeprowadzić po skoszeniu trawy. Następnie aplikować nawóz , najlepiej Pree-seed, który dostarczy trawnikowi odżywki potrzebne do jego regeneracji oraz wsparcia rozwoju systemu korzeniowego.