This website uses to provide services, personalize ads, and analyzing visitor cookies. By using this site you agree.

Mieszanki traw

Garden Boom oferuje trzy podstawowe mieszanki traw, które zaspokoją wysokie wymagania przyszłych użytkowników dotyczące gęstości trawnika, jego odporności na obciążenia oraz choroby, wymagania dotyczące szybkości regeneracji lecz przede wszystkim wizualne walory trawnika.






Mieszanka traw SPORT


Jest przeznaczona do wysiewu trawników intensywnie obciążanych.
Mieszanka nasion traw składa się głównie z odmian wiechlin i życic, zapewniających piękne i odporne trawniki z dobrymi właściwościami regeneracyjnymi.
Skład mieszanki został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie zakładania i pielęgnacji profesjonalnych trawników sportowego charakteru.

Rodzaj  %
Kostrzewa czerwona kępkowa Festuca rubra commutata15
Kostrzewa czerwona rozłogowaFestuca rubra rubra10
Wiechlina łąkowa Poa pratensis10
Żywica trwałaLolium perenne65




Odporność na obciążenie: wysoka
Szybkość regeneracji: duża
wymagania pielęgnacyjne: średnie
Wysokość koszenia: 3 – 5 cm
wysiew: 30 – 40 g/m2
Opakowanie: 10 kg





Mieszanka traw PARK


Jest przeznaczona głównie do wysiewu ozdobnych trawników typu
parków i ogrodów rodzinnych o mniejszej intensywności obciążenia, w których nacisk kładzie się przede wszystkim na wizualną stronę trawnika. Podstawą tej mieszanki jest kombinacja kostrzaw czerwonych, wspierających wysoką gęstość trawnika i jego mniejszą wysokość.

Rodzaj  %
Kostrzewa czerwona kępkowa Festuca rubra commutata20
Kostrzewa czerwona krótkorozłogowaFestuca rubra trichophylla20
Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra rubra20
Wiechlina łąkowa Poa pratensis10
Żywica trwałaLolium perenne30




Odporność na obciążenie: średnie
Szybkość regeneracji : średnia
wymagania pielęgnacyjne: średnie
Wysokość koszenia: 2 – 5 cm
Ilość nasion przy wysiewie: 25–30 g/m2
Opakowanie: 10 kg





Mieszanka traw REGENERACJA


Jest przeznaczona do renowacji uszkodzonych trawników. Główną zaletą tej mieszanki jest bardzo szybki wzrost oraz zarastanie pustych miejsc w istniejącym trawniku. Podstawą mieszanki są życice trwałe, spełniające główny warunek szybkiego wkomponowywania do trawnika i w konsekwencji, renowacji miejsc uszkodzonych.

Rodzaj  %
Kostrzewa czerwona kępkowa Festuca rubra commutata20
Żywica trwałaLolium perenne80





Odporność na obciążenie: wysoka
Szybkość regeneracji: duża
Wymagania pielęgnacyjne: średnie
Wysokość koszenia: 3 – 6 cm
wysiew: 30 – 40 g/m2
Opakowanie: 10 kg













Podstawowe gatunki traw
oraz ich właściwości



Życica trwała – Lolium perenne

Zaletą życicy trwałej jest jej 
odporność na stres, szybkie kiełkowanie i wzrost po siewie. Jej słabszą stroną jest mniejsza odporność na suszę, większe wymagania pielęgnacyjne. Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu pielęgnacji , żywica w połączeniu z innymi gatunkami traw wytworzy piękną powierzchnię trawnikową.




Wiechlina łąkowa – Poa pratensis

Dużą zaletą wiechliny łąkowej jest jej odporność na obciążenia (deptanie), niską temperaturę oraz doskonały wygląd po koszeniu. Jej słabszą stroną jest przede wszystkim wolniejsze kiełkowanie, które w zależności od warunków trwa od 3 do 4 tygodni. Wiechlina w połączeniu z życicą nadaje się do intensywnego obciążania trawników.




Kostrzewa czerwona - Festuca rubra

Kostrzewy dzielą się na: kępkowe, rozłogowe i krótkorozłogowe. Kombinacją tych trzech gatunków traw osiągamy trawnik wysokiej jakości.


Zaletą kostrzew są wąskie blaszki liściowe, gęstość porostu oraz tolerancja na cień. Do słabszych stron kostrzew należy szybkość regeneracji oraz mniejsza odporność na obciążenia. Dlatego wykorzystuje się je przede wszystkim do zakładania trawników ozdobnych.








Przegląd wielkości nasion
poszczególnych gatunków


Charakterystyka różnych gatunków traw:Życica trwałaKostrzewa czerwona rozłogowaKostrzewa czerwona kępkowaKostrzewa czerwona krótkorozłogowaWiechlina łąkowa
Tolerancja obciążenia104349
Odporność na choroby67547
Tolerancja na suszę46785
Szybkość kiełkowania108762
Wymagania pokarmowe96448
tolerance Odporność na działanie wysokich temperatur vysoké teploty25665
Blaszki liściowe44883
Czystość po koszeniu47883
Tolerancja na zasolenie45784
Tolerancja na cień55665
Gęstość54995
Tolerancja na nawilgotnienie24444
Produkcja filcu14567
Tolerancja na niską temperaturę23336




Główne zasady doboru mieszanek traw

Charakter mieszanki traw – dekoracyjny, obciążeniowy
Szybkość regeneracji
Wymagania pielęgnacyjne
Wysokość koszenia
Ilość nasion przy wysiewie na m2
Termin siewu
Zapewnienie nawadniania – opady naturalne, urządzenia automatyczne
Kontynuowanie pielęgnacji - koszenie, nawożenie