Tento web používa k poskytovaniu služieb , personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Starostlivosť o trávnik

Príprava pôdy pred výsevom

Pred samotným výsevom je dôležité venovať dostatočný čas starostlivej príprave pôdy. Trávnik pre optimálny rast potrebuje vrstvu kvalitnej piesočnatej zeminy alebo špeciálneho trávnikového substrátu vo výške vegetačnej vrstvy 10-15 cm. Pokiaľ pôdne podmienky neumožňujú zaistiť kvalitný podklad, odporúčame použiť kremičitý piesok frakcie 0-2 mm, ktorý sa premieša s pôdou.Postupné kroky pri úprave pôdy pred výsevom:

Odstráňte všetky nežiaduce prímesi, najmä zvyšky kameňa.
Zarovnajte podklad v tolerancii cca 1-2 cm.
Pri navážaní substrátu alebo zeminy postupne zhutňujeme, aby sa neskôr podklad neprepadol.
Po navezení potrebnej výšky substrátu zarovnajte a dôkladne zavlažte v dávke 20 l/m².
Skontrolujte, či sa pôda nezabára a nie sú v nej drobné nerovnosti.Výsev trávnika:

Prevedenie výsevu trávnika je možné počas celého vegetačného obdobia. Každé obdobie má ale svoje špecifiká a podľa nich sa pri výseve musíme riadiť. Po samotnom výseve je veľmi vhodné použiť ľahký valec, aby sa trávne osivo ľahko vtlačilo do podkladu.

Jarný výsev trávnika:

Toto obdobie je veľmi vhodné na výsev trávnika z dôvodu dostatočných prírodných zrážok, ktoré podporujú vývoj a rast trávnika. Menšie riziko znamenajú vysoké teploty, ktoré sa krátkodobo môžu objavovať. Pri ich výskyte je dôležité zaistiť doplnkovú závlahu pre zamedzenie zaschnutia klíčiacich tráv.

Letný výsev trávnika:

Letné obdobie je rizikové a preto je nutné ihneď po výseve zabezpečiť dostatočnú a pravidelnú zálievku po celú dobu klíčenia a rastu trávnika.

Jesenný výsev trávnika:

Jesenné obdobie je vďaka zvýšenej intenzite zrážok a stále pomerne vyšším teplotám vhodné na založenie trávnika. Menším rizikom sa môže stať obdobie suchej jesene, kedy je nutné zabezpečiť dostatok vlahy. Po samotnom výseve použijeme hnojivo s vyšším podielom dusíka a fosforu pre rýchlu podporu rastu trávnika, aby bol dobre pripravený na následné prezimovanie.


Závlaha trávnika

Hlavné zásady správneho zavlažovania:

Termíny závlahy – ranné hodiny
Dávka – vyššie dávky vody v troch aplikáciách týždenne
Potreba trávnika týždenne – 20-30 l na m² podľa ročného obdobiaZávlaha po výseve:

Dávka vody je odlišná od klasickej aplikácie na už zapojené trávniky. Po samotnom výseve je nutné zavlažovať trávnik v menších dávkach a v kratších intervaloch, napr. 5x denne. Táto aplikácia zaistí dostatočnú vlhkosť pre osivo a jeho klíčenie. V prípade jednorázovo vyššej dávky sa plocha vystavuje riziku vyplavenia osiva a samotná dávka nie je v tejto fáze založenia trávnika efektívna.Závlaha už vzídeného trávnika v priebehu vegetácie:

Už sa vraciame k modelu, kedy by mala byť dávka vody rozložená do troch aplikácií za týždeň vo väčšej dávke vody. V prípade obdobia vysokých teplôt sa odporúča zaradiť aplikáciu menšej dávky vody v ranných hodinách i v dňoch, kedy aplikácia závlahy nemala byť.Hnojenie

Každý trávnik potrebuje k svojmu rastu živiny, ktoré podporujú jeho kvalitu, regeneráciu a samotný rast v jednotlivých obdobiach. Rad hnojív Garden Boom sa radí do skupiny dlhodobopôsobiacich hnojív, umožňuje niekoľko spôsobov hnojenia podľa potreby zákazníka či samotného trávnika.

Aplikácia 1x za rok (Once a Year)

Chceme trávnik pohnojiť len raz za rok v jarnom období? Potom zvolíme hnojivo Once a Year a jednou aplikáciou dodáme živiny, ktoré bude trávnik využívať po celý rok. Výhodou je, že po jarnej aplikácii sa už nemusíme starať o ďalšie hnojenie a trávnik bude mať zabezpečené živiny pre svoj rast.

Aplikácia 2x za rok (Once a Year + Autumn)

Ďalšou možnosťou je kombinácia jednoročného hnojiva s pridaním aplikácie jesenného hnojiva pre zaistenie dobrého prezimovania trávnika v zimnom období. Podporíme tým aj rýchly štart trávnika v jarnom období.

Aplikácia 3x za rok (Spring + Summer + Autumn)

Pre trávnik je najoptimálnejší variant aplikácia rôznych druhov hnojív, ktoré majú obsah živín prispôsobený podľa potreby trávnika počas rôznych ročných období. Jarné hnojivo naštartuje trávnik do intenzívneho rastu, letné hnojivo zaistí dobrú odolnosť voči vysokým teplotám a stresovým vplyvom, ktorým je v tomto období trávnik často vystavený. Jesenné hnojivo zabezpečí dobré prezimovanie trávnika v zimnom období, ale i rýchlejší štart trávnika v jarnom období.

Ďalšie informácie o hnojivách a živinách sa dozviete priamo v sekcii Trávnikové hnojivá


Kosenie trávnika:

Čo nám robí trávnik krásnym? Okrem už uvedených faktorov, ako je výber trávnej zmesi, správneho založenia, hnojenia a závlahy je veľmi dôležité pravidelné kosenie trávnika za pomoci kvalitných kosačiek s ostrým nožom či vretenom. Výšku trávnika si zvolíme podľa trávnej zmesi a našich požiadaviek. Priemerná výška kosenia trávnika by mala byť 3 až 3,5 cm. Pri kosení skracujeme výšku trávnika maximálne vždy o 1/3, aby nedošlo k poškodeniu trávnika. Pokiaľ nám trávnik po kosení žltne, došlo k prehnanému zníženiu výšky trávnika pri jednom kosení. Pokiaľ sú konce stebiel rozštiepené a zasychajú, máme tupý nôž na kosačke a je nutné ho nabrúsiť. U oboch typov kosačiek (vretenové, rotačné) je kvalita strihu závislá na ostrosti nožov. Posekanú trávu odporúčame pri každom kosení pozbierať.Vertikutácia:

Vertikutáciu sa odporúča prevádzať 2x ročne – jar, jeseň. Vďaka tomuto zásahu znížime množstvo stariny a machu v nadzemnej vrstve trávnika. Ďalej týmto prečistením trávnika podporíme aktívne prúdenie vzduchu, prechod živín do koreňovej zóny a dobrý transport vody. Hĺbka vertikutácie by sa mala pohybovať od 3mm do 4mm. Pred samotnou vertikutáciou je nutné trávnik pokosiť. Po tomto zásahu odporúčame trávnik prihnojiť Pree-seed, ktoré trávniku dodá živiny pre regeneráciu a podporu rastu koreňovej sústavy.Likvidácia dvojklíčnolistých burín selektívnymi herbicídmi

Selektívne herbicídy sú systémové prípravky proti dvojklíčnolistým burinám. Pri aplikácii sú účinné látky selektívnych herbicídov translokované do koreňov, stonky, výhonkov, čo vedie k zničeniu nežiaducich rastlín v trávniku. Selektívny herbicídy spôsobujú u dvojklíčnolistých burín deformáciu listov a stonky s následným odumretím celej rastliny.

Aplikáciu je vhodné previesť pri teplote 15-25°C. Nižšie teploty spomaľujú účinok a pri vyšších teplotách hrozí riziko poškodenia trávnika.